نمایش یک نتیجه

اسنشیال اویل/اسانس روغنی اسطخدوس(لوندر)

اسنشیال اویل یا اسانس روغنی اسطخدوس (لوندر) آرامبخش و ضد استرس بهبود کیفیت خواب،کاهش علایم قاعدگی آنتی باکتریال ،ضد آکنه و ضد قارچ تسریع بهبود زخم و سوختگی های سطحی بهبود رشد و قطع ریزش مو روشن کننده