نمایش دادن همه 3 نتیجه

پایه صابون گلیسیرینه سفید

پایه های گلیسرین  سفید حاوی روغن گرچک روغن زیتون عسل سوربیتول نارگیل و هسته خرما و گلیسرین هست ک تمامی

صابون پایه گلیسیرینه مات

پایه های گلیسرین  مات حاوی روغن گرچک شی باترصای عسل سوربیتول نارگیل و هسته خرما و گلیسرین هست ک تمامی

صابون پایه گلیسیرینه نیمه شفاف

پایه های گلیسرین  نیمه شفاف حاوی روغن گرچک روغن نارگیل  پالم زیتون عسل سوربیتول و گلیسرین هست ک تمامی موارد دارای