Tag Archives: پراکره های بدن

متعادل کردن چاکراه ها با اسنشیال اویل ها

by اسنشیال اویل in می 26, 2021

وقتی انرژی شما افت میکند چه کاری انجام می دهید؟ یکی از دلایل از بین رفتن و افت انرژی  می تواند ناشی از چاکراهای شما باشد. کلمه “chakra” از زبان سانسکریت آمده و به معنی “دیسک” یا “چرخ” است. چاکراها مراکز انرژی در بدن هستند که با برخی از عملکردهای روانی-عاطفی ارتباط دارند و هر […]

    Cart